INHIBITOR KOROZE DS

Objednací číslo 350
Běžně skladem v obalech 1 l, 10 l

INHIBITOR KOROZE DS je velmi účinný inhibitor koroze. Podobně jako všechny ostatní fosfáty DETA se vyznačují především vynikající schopností inhibovat jak srážení, tak i inkrustaci slabě rozpustných solí uhličitanů, síranů kovů alkalických zemin. Vzhledem k silnému prahovému účinku produktu jsou pro aplikaci nezbytné pouze dílčí hodnoty. Vynikající komplexní chování vůči přechodu a těžkým kovům činí Inhibitor koroze DS nejvhodnějším jako stabilizační činidlo pro peroxid vodíku za neutrálních a alkalických podmínek. Kromě toho vykazuje také inhibiční účinek na korozi jak u neželezných kovů, tak u vysoce kvalitní oceli. Podle německého doporučení BfR 36 pro aplikace v potravinářském průmyslu může být inhibitor použit s ohledem na maximální uvedenou koncentraci.

TRIX PRAHA - INHIBITOR KOROZE DS